telemedicinska tehnologija

Tokom pandemije dolazi do porasta broja pacijenata koji se obraćaju virtuelnoj nezi.I iako je upotreba telezdravstva opala nakon početnog porasta u 2020., 36% pacijenata je i dalje pristupalo uslugama telezdravstva u 2021. – što je skoro 420% povećanje u odnosu na 2019.

Kako vrijeme odmiče, tehnologija telemedicine će postati samo naprednija, sve više i više zahtjeva pacijenata može se bolje zadovoljiti i odgovoriti na tekuće zdravstvene krize, dodatno ubrzavajući njen utjecaj u zdravstvenoj industriji.

6A9551C00F2942101CE04A96B2905986


Vrijeme objave: 23.08.2022